Wat Betekent Het?

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!
Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Wat betekent vreemd vermogen?

De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk.
Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van vreemd vermogen?

Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op:

  • Wat betekent vreemd vermogen?
  • Betekenis vreemd vermogen
  • vreemd vermogen betekenis 
  • vreemd vermogen betekent?
  • Etc.

Op deze website geven we antwoord op deze vragen!

Wat betekent het woord vreemd vermogen?

De betekenis van vreemd vermogen is:

deel van de passiva, zijnde kort en lang vreemd vermogen; tot vreemd vermogen op lange termijn behoren langlopende schulden en voorzieningen; tot het kortlopende vreemd overmogen behoren de crediteuren, nog te betalen belastingen en te betalen dividenden; totaal der in de balans opgenomen schulden