Wat Betekent Het?

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!
Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Wat betekent vreemd kapitaal?

De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk.
Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van vreemd kapitaal?

Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op:

  • Wat betekent vreemd kapitaal?
  • Betekenis vreemd kapitaal
  • vreemd kapitaal betekenis 
  • vreemd kapitaal betekent?
  • Etc.

Op deze website geven we antwoord op deze vragen!

Wat betekent het woord vreemd kapitaal?

De betekenis van vreemd kapitaal is:

deel van de passiva, zijnde kort en lang vreemd vermogen; tot vreemd vermogen op lange termijn behoren langlopende schulden en voorzieningen; tot het kortlopende vreemd overmogen behoren de crediteuren, nog te betalen belastingen en te betalen dividenden; totaal der in de balans opgenomen schulden