Wat Betekent Het?

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!
Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Wat betekent volwaardig grondwettelijk hof?

De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk.
Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van volwaardig grondwettelijk hof?

Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op:

  • Wat betekent volwaardig grondwettelijk hof?
  • Betekenis volwaardig grondwettelijk hof
  • volwaardig grondwettelijk hof betekenis 
  • volwaardig grondwettelijk hof betekent?
  • Etc.

Op deze website geven we antwoord op deze vragen!

Wat betekent het woord volwaardig grondwettelijk hof?

De betekenis van volwaardig grondwettelijk hof is:

omvorming Hof van Cassatie tot volwaardig grondwettelijk hof;het Arbitragehof zal in de toekomst wetten en decreten kunnen toetsen aan de grondrechten die in Titel II van de Grondwet zijn opgenomen(België)