Wat Betekent Het?

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!
Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Wat betekent verhandelbaar`opwarmingskrediet?

De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk.
Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van verhandelbaar`opwarmingskrediet?

Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op:

  • Wat betekent verhandelbaar`opwarmingskrediet?
  • Betekenis verhandelbaar`opwarmingskrediet
  • verhandelbaar`opwarmingskrediet betekenis 
  • verhandelbaar`opwarmingskrediet betekent?
  • Etc.

Op deze website geven we antwoord op deze vragen!

Wat betekent het woord verhandelbaar`opwarmingskrediet?

De betekenis van verhandelbaar`opwarmingskrediet is:

krediet, afkomstig uit het mondiaal fonds voor energie-efficiëntie: een fonds waarin de deelnemende landen (overheden) een bijdrage storten, en waaruit zij kredieten krijgen toegekend indien zij verbetering van de energie-efficiëntie, en dus vermindering van het broeikaseffect, in hun land bewerkstelligen. Anders gezegd, landen kopen een krediet tegen een basisprijs en financieren dat in eerste instantie uit het overheidsbudget. De kosten van het krediet vormen een prikkel om een emissie-verminderend beleid te vormen. De bijdragen aan het fonds, danwel de kosten van het krediet, zijn berekend naar rato van de nationale CO2-emissies, bijvoorbeeld 0,10 US dollar per ton koolstof. De kredieten zijn tussen landen verhandelbaar. Doel van het fonds is de stimulering van een bewuster en efficiënter gebruik van energie, en het vervullen van een voorbeeldfunctie naar niet-participerende landen toe. Met de middelen uit het fonds wordt technologie-overdracht naar ontwikkelingslanden gefinancierd. Energie-efficiëntie = rendement van de verbruikte hoeveelheid energie