Wat Betekent Het?

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!
Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Wat betekent risico`s?

De Nederlandse taal is niet altijd even makkelijk.
Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van risico`s?

Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op:

  • Wat betekent risico`s?
  • Betekenis risico`s
  • risico`s betekenis 
  • risico`s betekent?
  • Etc.

Op deze website geven we antwoord op deze vragen!

Wat betekent het woord risico`s?

De betekenis van risico`s is:

de in artikel 6 en de bijlagen I en III van Richtlijn 89/647/EEG genoemde activa en posten buiten de balanstelling, zonder toepassing van de in deze bepalingen vastgestelde wegingsfactoren; de in vorengenoemde bijlage III bedoelde posten buiten de balanstelling worden berekend volgens de in bijlage II bij dezelfde richtlijn beschreven methode, zonder toepassing van de wegingsfactoren die gelden voor de tegenpartij; de verbintenissen tot vaste overneming van een effectenemissie, onder aftrek van de aan andere kredietinstellingen of aan financiële instellingen overgedragen gedeelten